Giống khóm Mỹ bén duyên trên đất Hậu Giang

Giống khóm Mỹ bén duyên trên đất Hậu Giang

11/10/2018
Lượt xem: 507
- Giá hoa hồng Đà Lạt đạt mức cao nhất trong 3 năm qua.
- Tiềm năng phát triển ngành phụ phẩm tôm.