Giông lốc gây chết người, sập và tốc mái hàng trăm ngôi nhà

Giông lốc gây chết người, sập và tốc mái hàng trăm ngôi nhà

17/07/2019
Lượt xem: 194