Hai viên thuốc còn nguyên vỉ trong thực quản

Hai viên thuốc còn nguyên vỉ trong thực quản

12/02/2019
Lượt xem: 196