Hậu cung như ý truyện

Hậu cung như ý truyện

01/07/2019
Lượt xem: 2325

Nội dung câu chuyện xoay quanh những âm mưu, tranh đấu trong hậu cung, những mối quan hệ của Như Ý và những người đối nghịch như Phú Sát Lang Hoa (Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu), Cao Hi Nguyệt (Tuệ Hiền Hoàng quý phi), Kim Ngọc Nghiên (Thục Gia Hoàng quý phi), Vệ Yến Uyển (Lệnh Ý Hoàng quý phi), hoặc đồng minh như Hải Lan (Du phi), Tô Lục Quân (Thuần Huệ Hoàng quý phi), Ý Hoan (Thư phi), Ba Lâm Mi Nhược (Dĩnh phi), Hàm Hương Kiến (Dung phi). Tất cả đều trải qua thăng trầm và toan tính.

Như Ý từ một phi tần có tội bị đày vào lãnh cung mà có thể từng bước lên lên ngôi vị Hoàng hậu, nhưng rồi vẫn đi đến kết cục bi thảm. Xuyên suốt câu chuyện là mối tình lâu dài đầy những thăng trầm giữa Hoằng Lịch (Càn Long) và Như Ý (Kế hậu).