Hậu Giang cấp bách ứng phó dịch tả heo Châu Phi

Hậu Giang cấp bách ứng phó dịch tả heo Châu Phi

27/05/2019
Lượt xem: 1084

- Ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại Phụng Hiệp.

- Huyện Châu Thành tiếp tục xuất hiện ổ dịch tả heo Châu Phi.

- Nguy cơ lây lan dịch bệnh tả heo Châu Phi từ đường thủy.

- Cấp bách phòng chống dịch tả heo Châu Phi ở phía Nam.