Hậu Giang chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hậu Giang chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Tân Sửu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

20/02/2021
Lượt xem: 193