Hậu Giang diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ năm 2019

Hậu Giang diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ năm 2019

13/07/2019
Lượt xem: 374