Hậu Giang hoàn thành đưa 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ

Hậu Giang hoàn thành đưa 1.103 thanh niên lên đường nhập ngũ

13/02/2020
Lượt xem: 174