Hậu Giang kết nối tiêu thụ gần 1.300 tấn nông sản các loại, đến cuối năm còn khoảng 100.000 tấn trái cây phải tiêu thụ

Hậu Giang kết nối tiêu thụ gần 1.300 tấn nông sản các loại, đến cuối năm còn khoảng 100.000 tấn trái cây phải tiêu thụ

27/08/2021
Lượt xem: 46