Hậu Giang từng bước cụ thể hóa 3 bản ghi nhớ tại Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”

Hậu Giang từng bước cụ thể hóa 3 bản ghi nhớ tại Hội thảo “Chung tay làm du lịch nông nghiệp”

24/07/2019
Lượt xem: 248

Từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và ký kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp được ngành chuyên môn cụ thể hóa như thế nào? Vấn đề được trả lời trực tiếp tại trường quay HGVT.