Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

04/05/2021
Lượt xem: 283