Huyện Long Mỹ nỗ lực Tổng điều tra dân số và nhà ở trong đồng bào dân tộc

Huyện Long Mỹ nỗ lực Tổng điều tra dân số và nhà ở trong đồng bào dân tộc

08/04/2019
Lượt xem: 620

Được biết, huyện Long Mỹ có 154 địa bàn điều tra với gần 21.000 hộ. Trong đó có 10 địa bàn đặc thù. Sau một tuần ra quân, huyện Long Mỹ đã điều tra được 9.946 hộ, đạt trên 47%. Đây là khởi đầu tốt đẹp để địa phương sớm hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 này.