Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - hàng trăm lao động nông thôn có được việc làm nhờ cơ sở thu mua và sơ chế hàng nông sản

Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang - hàng trăm lao động nông thôn có được việc làm nhờ cơ sở thu mua và sơ chế hàng nông sản

24/10/2021
Lượt xem: 65