Huyện Vị Thủy phấn đấu hoàn thành sớm Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Huyện Vị Thủy phấn đấu hoàn thành sớm Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

07/04/2019
Lượt xem: 663

Qua 6 ngày tổng điều tra dân số và nhà ở, huyện Vị Thủy đã thực hiện đạt gần 30%, với hơn 6.000 hộ được điều tra. Theo đánh giá, điều tra viên đã thành thạo trong các thao tác sử dụng phần mềm và thực hiện phỏng vấn người dân nhanh, lẹ.