Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ được thông tuyến khám chữa bệnh BHYT nội trú tuyến tỉnh trên toàn quốc

Kể từ ngày 01/01/2021 sẽ được thông tuyến khám chữa bệnh BHYT nội trú tuyến tỉnh trên toàn quốc

20/11/2019
Lượt xem: 177