Khảo sát thực địa đường chạy giải Marathon

Khảo sát thực địa đường chạy giải Marathon

16/04/2019
Lượt xem: 636

Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus có buổi tập huấn cho 220 tình nguyện viên là thanh niên thuộc Thành đoàn 3 địa phương có đường chạy đi qua là thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Long Mỹ để hỗ trợ tốt nhất cho giải.