Khi người viết hộ phát huy.

Khi người viết hộ phát huy.

03/12/2018
Lượt xem: 290

Viết hộ và làm các thủ tục cho người dân khi cần, không chỉ giúp các loại thủ tục được giải quyết nhanh gọn mà, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con mà còn gắn kết mối quan hệ giữa cán bộ cơ sở với người dân ngày càng gần gũi hơn.