Không thực hiện cách ly tập trung đối với người dân đang ở Hậu Giang khi tham gia thu hoạch và thu mua lúa

Không thực hiện cách ly tập trung đối với người dân đang ở Hậu Giang khi tham gia thu hoạch và thu mua lúa

22/09/2021
Lượt xem: 33