Kỳ 116 - Đà Nẵng sử dụng robot phục vụ người nghi nhiễm Covid-19

Kỳ 116 - Đà Nẵng sử dụng robot phục vụ người nghi nhiễm Covid-19

23/03/2020
Lượt xem: 262