Kỳ 119 - 00h00 hôm nay, tạm dừng vận chuyển người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất

Kỳ 119 - 00h00 hôm nay, tạm dừng vận chuyển người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất

24/03/2020
Lượt xem: 179