Kỳ 122 - Không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại khu cách ly tập trung

Kỳ 122 - Không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại khu cách ly tập trung

25/03/2020
Lượt xem: 172