Kỳ 140 - 3 ca nhiễm COVID-19 nặng tiến triển tốt, 60 ca âm tính lần 1

Kỳ 140 - 3 ca nhiễm COVID-19 nặng tiến triển tốt, 60 ca âm tính lần 1

29/03/2020
Lượt xem: 274