Kỳ 243 - Không có ca nhiễm mới, người dân vẫn cần đeo khẩu trang khi ra ngoài

Kỳ 243 - Không có ca nhiễm mới, người dân vẫn cần đeo khẩu trang khi ra ngoài

03/05/2020
Lượt xem: 1485