Kỳ 66 - Lấy mẫu xét nghiệm 4 lần trường hợp cách ly tập trung

Kỳ 66 - Lấy mẫu xét nghiệm 4 lần trường hợp cách ly tập trung

04/05/2020
Lượt xem: 273