Kỷ luật nhân viên y tế dùng một tăm bông xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người

Kỷ luật nhân viên y tế dùng một tăm bông xét nghiệm Covid-19 cho nhiều người

27/11/2021
Lượt xem: 161