Lấy ý kiến nhận xét về người được dự kiến ứng cử ĐBQH xv, ĐB HĐND tỉnh  nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lấy ý kiến nhận xét về người được dự kiến ứng cử ĐBQH xv, ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

11/03/2021
Lượt xem: 114