Lễ nghiệm thu

Lễ nghiệm thu "Địa chí nghe - nhìn tỉnh Hậu Giang" giai đoạn I

26/12/2018
Lượt xem: 773

Hơn 6 tháng chuẩn bị, dự án: “Địa chí nghe - nhìn tỉnh Hậu Giang” đã hoàn thành giai đoạn I, với 15/50 tập phát thanh và 15/50 tập truyền hình; Quyển sách “Hậu Giang 15 năm thành tựu và phát triển” gồm 410 trang đã ra mắt vào ngày 26/12/2018.

Thông qua hình ảnh sinh động, số liệu chính xác, hai công trình là tài liệu quý báu ghi lại những trăn trở, kinh nghiệm và những bài học rút ra của những con người khai phá vùng đất mới và lớp kế tục trong  quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.