Lốc xoáy ở Quảng Nam làm nhiều nhà tốc mái,  cây cối đổ ngã

Lốc xoáy ở Quảng Nam làm nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ ngã

24/09/2021
Lượt xem: 88