Mưa lớn, lốc xoáy quật tung ngàn ngôi nhà ở miền Tây

Mưa lớn, lốc xoáy quật tung ngàn ngôi nhà ở miền Tây

05/08/2019
Lượt xem: 229