Ngập sâu sau cơn mưa lớn, nhiều xe máy, ô tô chìm trong biển nước | CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG TÂY - 05/08/2022

Ngập sâu sau cơn mưa lớn, nhiều xe máy, ô tô chìm trong biển nước | CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG TÂY - 05/08/2022

05/08/2022
Lượt xem: 44