Người chưa tiêm vaccine sẽ bị hạn chế dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp

Người chưa tiêm vaccine sẽ bị hạn chế dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp

27/11/2021
Lượt xem: 137