Người dân ĐBSCL đã thực hiện nhiều biện pháp để cung cấp nước ngọt trước tình hình hạn, mặn xâm nhập sâu

Người dân ĐBSCL đã thực hiện nhiều biện pháp để cung cấp nước ngọt trước tình hình hạn, mặn xâm nhập sâu

16/03/2020
Lượt xem: 59