Người dân thị trấn Bảy Ngàn khổ sở vì ngập úng và ô nhiễm

Người dân thị trấn Bảy Ngàn khổ sở vì ngập úng và ô nhiễm

23/09/2020
Lượt xem: 278