Nhiều người vẫn thản nhiên “làm” ngay giữa đường phố, mức xử phạt đối với hành vi này ra sao?

Nhiều người vẫn thản nhiên “làm” ngay giữa đường phố, mức xử phạt đối với hành vi này ra sao?

14/07/2019
Lượt xem: 145