Nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL đẩy mạnh liên kết nhằm tiêu thụ rau, củ, trái cây và thủy sản cho người dân.

Nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL đẩy mạnh liên kết nhằm tiêu thụ rau, củ, trái cây và thủy sản cho người dân.

13/09/2021
Lượt xem: 40