Nhìn lại công tác diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch

Nhìn lại công tác diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch

26/09/2020
Lượt xem: 149