Những kinh nghiệm trong ngày đầu tiên ra quân điều tra tổng dân số và nhà ở

Những kinh nghiệm trong ngày đầu tiên ra quân điều tra tổng dân số và nhà ở

03/04/2019
Lượt xem: 633

Trong ngày đầu tiên ra quân tổng điều tra, hầu hết các địa phương đều chỉ thực hiện thí điểm ở một số hộ dân để rút kinh nghiệm. Sau đó sẽ đẩy nhanh tiến độ, rà soát lại đảm bảo theo yêu cầu.