Omicron biến thể có khả năng lây nhiễm hơn 500% so với chủng Delta

Omicron biến thể có khả năng lây nhiễm hơn 500% so với chủng Delta

05/12/2021
Lượt xem: 147