Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ quyền bộ trưởng bộ y tế

Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ quyền bộ trưởng bộ y tế

09/07/2020
Lượt xem: 69