Philippines cảnh báo việc trung quốc tập trận ở biển Đông

Philippines cảnh báo việc trung quốc tập trận ở biển Đông

03/07/2020
Lượt xem: 111