Phương án qua sông trên đường chạy Marathon Hậu Giang 2019

Phương án qua sông trên đường chạy Marathon Hậu Giang 2019

09/04/2019
Lượt xem: 483

Sau khi khảo sát thực tế, Ban Tổ chức đã làm việc với các tiểu ban liên quan và thống nhất phương án bắt những chiếc phà lại với nhau và dùng cầu tạm ở giữa sông. Theo đó, mỗi bên bờ sẽ bắt 2 chiếc phà tạo thành cầu phao với tổng chiều dài 24m. Còn lại sẽ bắt cầu tạm dài 3m cho vận động viên di chuyển.