Quảng Ngãi: lốc xoáy làm hư hỏng, tốc mái 45 nhà dân

Quảng Ngãi: lốc xoáy làm hư hỏng, tốc mái 45 nhà dân

17/10/2021
Lượt xem: 145