Sà lan 500 tấn chở cát bị chìm chưa được giải cứu, phương tiện tải trọng lớn nằm chờ xử lý

Sà lan 500 tấn chở cát bị chìm chưa được giải cứu, phương tiện tải trọng lớn nằm chờ xử lý

20/09/2021
Lượt xem: 168