Số lượng chi bộ, đảng bộ và đảng viên tăng dần gấp đôi so với năm 2009

Số lượng chi bộ, đảng bộ và đảng viên tăng dần gấp đôi so với năm 2009

18/12/2018
Lượt xem: 310