Sống trong vùng phèn, mặn nông dân thành phố Vị Thanh có thu nhập ổn định nhờ trồng rau choại.

Sống trong vùng phèn, mặn nông dân thành phố Vị Thanh có thu nhập ổn định nhờ trồng rau choại.

29/07/2020
Lượt xem: 46