Sức lan tỏa từ đề án 1.000

Sức lan tỏa từ đề án 1.000

03/12/2018
Lượt xem: 269

Khi thực hiện đề án 1.000 đã phần nào nâng cao đời sống người nông dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đề án cũng đã bộc lộ những bất cập. Khi tháo gỡ được sẽ có những đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh.