Tạm dừng đường bay đi đến 7 quốc gia phát hiện biến thể Omicron

Tạm dừng đường bay đi đến 7 quốc gia phát hiện biến thể Omicron

29/11/2021
Lượt xem: 194