Tăng cường kiểm soát thực phẩm trong dịp Tết

Tăng cường kiểm soát thực phẩm trong dịp Tết

02/12/2018
Lượt xem: 153
- Đình chỉ lưu hành và thu hồi 3 loại mỹ phẩm kém chất lượng.
- TP. Hồ Chí Minh cấm bán nước ngọt có gas, đồ chơi kém chất lượng trong trường học.