Thắc mắc cử tri được giải đáp trong kỳ họp 16 HĐND tỉnh

Thắc mắc cử tri được giải đáp trong kỳ họp 16 HĐND tỉnh

18/07/2020
Lượt xem: 217