Thị xã Long Mỹ nỗ lực trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

Thị xã Long Mỹ nỗ lực trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

09/04/2019
Lượt xem: 694

Được biết, thị xã Long Mỹ có hơn 18.200 hộ được lập bảng kê. Đến thời điểm này đã hoàn thành hơn 50%. Với sự quan tâm chỉ đạo của địa phương, cùng trách nhiệm và sự hỗ trợ của người dân, thị xã Long Mỹ kỳ vọng sẽ hoàn thành sớm cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có ý nghĩa quan trọng này.